Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys aesculapii* (mammosa group)  

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii (current page), Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

RENZ, 1928

Ενδημικό της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου με πυκνή, συνήθως, ταξιανθία (βλέπε διαφάνεια Νο3). Ξεχωρίζει από τα συγγενικά είδη λόγω της μεγάλης λευκής περιοχής στης στιγματικής κοιλότητας, η οποία φτάνει και καλύπτει τους ψευδο-οφθαλμούς και του σχήματος της ίδιας της στιγματικής κοιλότητας, που είναι ρηχή και στενή (για περισσότερα αναγνωριστικά στοιχεία βλέπε την σελίδα του Ophrys epirotica).  Άνθηση: Μάρτιος-Μάιος.

horizontal rule

Endemic to Sterea Ellada department and Peloponnisos, with usually compact inflorescence (see slide No3). It is distinguished by the related species due to the white area of the stigmatic cavity, which usually reaches the pseudoeyes. Stigmatic cavity itself is narrow and shallow (for more keys of recognition, see the page of Ophrys epirotica). Flowering time: March-May.

1 Πελοπόννησος, Κόρινθος, Αγγελόκαστρο, όρος Τραπεζώνας, 21-4-01, 700μ

Peloponnisos, Korinthos, Aggelokastro, Trapezonas mountain, 21-4-01, 700m

2 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Αλιβέρι, 17-3-01, 130μ

Sterea Ellada, Euboia island, Aliveri village, 17-3-01, 130m

3 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Αλιβέρι, 17-3-01, 130μ

Sterea Ellada, Euboia island, Aliveri village, 17-3-01, 130m

4 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Λέπουρα, 1-4-06, 260μ

Sterea Ellada, Euboia island, Lepoura village, 1-4-06, 260m

5 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Λέπουρα, 1-4-06, 260μ

Sterea Ellada, Euboia island, Lepoura village, 1-4-06, 260m

6 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Λέπουρα, 1-4-06, 260μ

Sterea Ellada, Euboia island, Lepoura village, 1-4-06, 260m

7  

Back to Orchids list

Greek orchids home