Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys leucophthalma* (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma (current page), Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 1994

Πρόσφατα περιγραφέν είδος. Αναγνωρίζεται από την μεγάλη λευκή κηλίδα στην στιγματική κοιλότητα η οποία εκτείνεται και περιλαμβάνει και τους ψευδο-οφθαλμούς*, από την όψιμη, σε σχέση με την Ophrys mammosa, άνθησή του (Μάιος-Ιούνιος) και από το μικρότερο χείλος (μήκος 9-12mm). Στην διαφάνεια Νο2 φαίνεται ο επικονιαστής της O.leucophthalma με την γύρη κολλημένη στο κεφάλι του.

*Σημείωση: Στην διαφάνεια Νο8 φαίνονται οι διαφορές από την Ophrys mammosa: Λευκοί ψευδο-οφθαλμοί, ιδίως στην εξωτερική τους επιφάνεια και χαρακτηριστική λευκή γραμμή στο έδαφος της στιγματικής κοιλότητας.

horizontal rule

Recently described taxon (1994). It can be recognized by the wide white spot in the stigmatic cavity which extends to the pseudoeyes*, the late flowering time comparing with Ophrys mammosa (May-June) and the smaller lip (length: 9-12mm). You may see in slide No2 O.leucophthalma's  pollinator with the pollinia stuck on it's head.

*Note: In slide No8 you may see the differences from Ophrys mammosa: White pseudoeyes, especially at their external surface and white stripe on the floor of the stigmatic cavity. The plants come from a mixed population of both species, with many intermediate plants.

1 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 9-5-04, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 9-5-04, 660m

2 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 9-5-04, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 9-5-04, 660m

3 Κοζάνη, Πετρανά-Οινόη, βελανιδοδασος, 9-5-04, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 9-5-04, 660m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 18-4-2000, 600μ

Epiros, Ioannina, Dodoni ancient theatre, 18-4-2000, 600m

5 Ήπειρος, Ιωάννινα, αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 23-5-05, 640μ

Epiros, Ioannina, Dodoni ancient theatre, 23-5-05, 640m

6 Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά, βελανιδιές, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

7 Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά, βελανιδιές, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

8 Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά, βελανιδιές, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

9 Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά, βελανιδιές, 30-4-05, 660μ

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m

10 Μακεδονία, Κοζάνη, Πετρανά, βελανιδιές, 30-4-05, 660μ (δεξιά: Ophrys leucophthalma, αριστερά: Ophrys mammosa)

Macedonia, Kozani, Petrana village, oak forest, 30-4-05, 660m (on the right: Ophrys leucophthalma, on the left: Ophrys mammosa)

(See also the special page: "Variability of late flowering members of the Ophrys mammosa group in North and Northwestern Greece")

Back to Orchids list

Greek orchids home