Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys labiosa (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa (current page), Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

C.A.J. KREUTZ, 1997

Νεοαναγνωρισθέν είδος θεωρούμενο από μερικούς ως ποικιλία του Ophrys ferrum-equinum, με έντονα κυρτό χείλος και άκρα του χείλους γυριστά. Εξαπλώνεται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα παράλια της Τουρκίας. Στη διαφάνεια Νο4 μπορείτε να δείτε ένα ξεχωριστό φυτό με κίτρινο περιθώριο στο χείλος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα http://www.ophrys.be/b12.htm της ιστοσελίδας  "OPHRYS".

horizontal rule

Newly recognized species, sometimes considered as a variant of Ophrys ferrum-equinum, with very convex lip and reflexed lip edges. It is growing on Eastern Aegean islands and Asia Minor. On slide No4 you may see a strange plant with yellow edges. For more you may visit http://www.ophrys.be/b12.htm of  "OPHRYS" site.

1 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Ασώματος, 14-4-04, 180μ

East Aegean islands, Lesbos, Asomatos village, 14-4-04, 180m

2 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04,  250μ

East Aegean islands, Lesbos, Afalonas village, 10-4-04, 250m

3 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04,  250μ

East Aegean islands, Lesbos, Afalonas village, 10-4-04, 250m

4 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Ασώματος, 14-4-04, 180μ

East Aegean islands, Lesbos, Asomatos village, 14-4-04, 180m

Back to Orchids list

Greek orchids home