Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys hebes (mammosa group)  

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes (current page), Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

(KALOPISSIS) B. WILLING & E. WILLING, 1975

Οι ιδιαιτερότητες του είδους αυτού είναι η πρώιμη άνθηση (Μάρτιος-Μάιος), η πολυπλοκότητα στο σχέδιο του θυρεού που αποτελείται συνήθως από 1-2 σχηματισμούς δίκην ομφαλού και το τρίλοβο χείλος. Είναι κοινό στα βουνά της Πελοποννήσου αλλά μπορεί επίσης να ανεβρεθεί και στην βορειοδυτική Ελλάδα και την οροσειρά της Πίνδου. Στις τελευταίες αυτές περιοχές μπορεί η αναγνώρισή της να περιπλεχθεί με ομοιάζοντα είδη (για διαφορική διάγνωση, βλέπε και στη σελίδα του O.epirotica). Η ποικιλομορφία του είδους μπορεί εν μέρει να οφείλεται στη πιθανή συνύπαρξη νέων συγγενικών ειδών (για παράδειγμα βλέπε την ειδική σελίδα OPHRYS NEWS 2, στο site του James Mast de Maeght που αναφέρεται στην Ophrys negadensis,ένα νέο είδος συγγενικό με την O.hebes)

Σημείωση: O Ferdinand Ellenbast, προσέφερε ευγενικά τις φωτογραφίες Νο3 και 4

horizontal rule

This orchid's particularities are the early flowering time (March-May), the complexity of the speculum design, usually with 1-2 umbilicus like figures and the trilobed lip. It is common in Peloponnisos mountains but it can be found as well in Northwestern Greece and Pindos range. In these last locations it can be confused with similar appearing taxa (for differential diagnosis, see also O.epirotica). It's variability originate from the probable coexistence with newly recognized species (for example see the special page OPHRYS NEWS 2, in James Mast de Maeght web site, referring to Ophrys negadensis, a species closely related to O.hebes)

Note: Ferdinand Ellenbast kindly offered photos No3 and 4

1 Peloponnisos, Achaia, Karya village, 820m, 22-4-03
2 Peloponnisos, Arkadia, Kosmas village, 900m, 20-4-03
3 Πελοπόννησος, Αρκαδία, Κοσμάς, 17-4-07, από τον Ferdinand Ellenbast

Peloponnisos, Arkadia, Kosmas village, 17-4-07, by Ferdinand Ellenbast

4 Πελοπόννησος, Αρκαδία, Κοσμάς, 17-4-07, από τον Ferdinand Ellenbast

Peloponnisos, Arkadia, Kosmas village, 17-4-07, by Ferdinand Ellenbast

Back to Orchids list

Greek orchids home