Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys negadensis** (mammosa group)  

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis (current page), Op. zeusii

G. & W. THIELE, 2001

Το είδος αυτό φαίνεται να είναι ενδημικό στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων της Ηπείρου. Φύεται μέσα σε δάση βελανιδιάς ή στις παρυφές αυτών, σε ψηλά υψόμετρα, ενώ ανθίζει αρκετά πρώιμα, κυρίως κατά το 1ο 15νθήμερο του Μαΐου. Συγγενικό της Ophrys hebes με την οποία υβριδίζεται, ενώ φαίνεται επηρεασμένη από την Ophrys zeusii, από την οποία ξεχωρίζει λόγω της πλήρους τρίχωσης των πλαϊνών του χείλους (βλέπε φυτό Νο 1). Συχνά το χείλος της είναι έντονα τρίλοβο και ο μεσαίος λοβός εμφανίζει έντονη κάμψη κατά τον εγκάρσιο άξονα (βλέπε φυτά Νο 3 και 4).

Σημείωση: Η Ophrys negadensis βρέθηκε στις 22-5-05, μόνο σε υψηλά υψόμετρα (το μόνο φυτό με άνθη που δεν είχαν ακόμα ξεραθεί βρέθηκε σε υψόμετρο 1200μ - διαφάνειες Νο1 και 6) και σε μικρή περιοχή κοντά στους Νεγάδες. Στην ίδια περιοχή παρατηρήθηκαν και τυπικές Ophrys zeusii οι οποίες όμως βρισκόταν στην μέση της ανθοφορίας τους, ενώ οι Ophrys negadensis, από το ίδιο υψόμετρο είχαν ήδη ξερά άνθη (βλέπε και τις σελίδες "OPHRYS NEWS 2" και http://www.ophrys.be/b13.htm του James Mast de Maeght και την σελίδα "Variability of late flowering members of the Ophrys mammosa group in North and Northwestern Greece").

horizontal rule

This species seems to be endemic in Zagori region of Epiros. It grows in or at the edges of oak forests, on high altitudes, while it flowers quite early, mainly during the first fortnight of May. It is very close to Ophrys hebes, with which hybridises, but also seems to be affected by Ophrys zeusii, from which can be discriminated by the complete side pilosity of the lip (see plant No1). Usually, the lip is clearly trilobed and the median lobe is transversally curved (see plants No 3 and 4).

Note: Ophrys negadensis was found on 22-5-05, only on high altitudes (the only plant with flowers not yet dry, was found on 1200m - slides No1 and 6), in a small area around Negades village. In the same location, typical Ophrys zeusii has been observed but they were at the middle of their flowering time, while the neighboring Ophrys negadensis were almost dried out (you may also see the pages  "OPHRYS NEWS 2" and http://www.ophrys.be/b13.htm of James Mast de Maeght and the special page "Variability of late flowering members of the Ophrys mammosa group in North and Northwestern Greece").

1 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1200μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1200m

2 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1100μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1100m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

5 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

6 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1200μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1200m

7 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

8 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1100μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1100m

9 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1000μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1000m

10 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, 22-05-05, 1100μ

Epiros, Ioannina, Negades, 22-05-05, 1100m

(See also the special page: "Variability of late flowering members of the Ophrys mammosa group in North and Northwestern Greece")

Back to Orchids list

Greek orchids home