Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys macedonica** (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica (current page), Op. gortynia, Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

(H. FLEISCHMANN ex SO) J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 1929

Είδος που περιορίζεται στην βορειοδυτική Ελλάδα που μοιάζει με την Ophrys epirotica, αλλά ξεχωρίζει καθώς έχει μεγαλύτερο χείλος (μήκος 10-14mm).  Τα πλαϊνά σέπαλα συνήθως είναι μονόχρωμα και σπανιότερα με ιώδη απόχρωση στο κατώτερό ήμισύ τους (φυτά Νο 1 και 4).  Θεωρείται συγγενικό της Ophrys mammosa, καθώς οι ώμοι του χείλους μερικές φορές παρουσιάζουν μικρά εξογκώματα (φυτό Νο3) αλλά έχει μικρότερο άνθος και ανθίζει αργότερα, κατά τον Μάιο-Ιούνιο.

horizontal rule

Restricted to north-western continental Greece, this species appears similar to Ophrys epirotica, but it's flower has a longer lip (length: 10-14mm). The lateral sepals are usually unicolored and, more rarely, with a purple tint in the lower half (plants No 1 and 4). Closely related to Ophrys mammosa, as the lip "shoulders" sometimes bear small rounded swellings (plant No3), but the flowers are smaller and the flowering time is late, on May-June.

1 Μακεδονία, Καστοριά, 20-05-05, 72

Macedonia, Kastoria, 20-05-05, 720m

2 Μακεδονία, Καστοριά, 20-05-05, 72

Macedonia, Kastoria, 20-05-05, 720m

3 Μακεδονία, Καστοριά, 20-05-05, 72

Macedonia, Kastoria, 20-05-05, 720m

4 Μακεδονία, Καστοριά, 20-05-05, 72

Macedonia, Kastoria, 20-05-05, 720m

5 Μακεδονία, Καστοριά, 20-05-05, 72

Macedonia, Kastoria, 20-05-05, 720m

6 Μακεδονία, Καστοριά, 20-05-05, 72

Macedonia, Kastoria, 20-05-05, 720m

(See also the special page: "Variability of late flowering members of the Ophrys mammosa group in North and Northwestern Greece")

Back to Orchids list

Greek orchids home