Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys gortynia** (mammosa group)

Nineteen (19) members in this group:

Op. ferrum-equinum, Op. labiosa, Op. gottfriediana, Op. spruneri, Op. sphaciotica, Op. leucophthalma, Op. hystera, Op. mammosa, Op. macedonica, Op. gortynia (current page), Op. helenae, Op. grammica, Op. herae, Op. cretensis, Op. hebes, Op. aesculapii, Op. epirotica, Op. negadensis, Op. zeusii

(H. BAUMANN & KUNKELE) H.F. PAULUS, 1986

Σπάνιο είδος της Κρήτης και των Κυκλάδων, με επιμήκη, σφηνοειδή βάση του χείλους. Φέρει δύο μικρά πλευρικά εξογκώματα και σχετικά απλό θυρεό με γκριζο-γάλαζο χρώμα. Γενικά το χείλος του είναι πιο κωνικό από αυτό της Ophrys cretensis. Ανθίζει σχετικά αργά, από Απρίλιο-Μάιο.

horizontal rule

Rare species, endemic to Crete and Kyklades islands, with cuneiform lip base, two small swellings at the side of the lip and relatively simple macula design with grey-blue coloration. Generally its lip is more longitudinal and convex than Ophrys cretensis' lip. It has late flowering time: April-May.

Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 300μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 300m

Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 14-4-99, 300μ

Crete. Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 14-4-99, 300m

Back to Orchids list

Greek orchids home